fotografia koncertowa | MateuszBuczel.pl
  • Nota Prawna

Strona internetowa www.mateuszbuczel.pl to portfolio i służy prezentacji fotografii, których właścicielem jest Mateusz Buczel.

Wszelkie prawa do treści na niej zawartych, w szczególności fotografii i tekstów są zastrzeżone. Właścicielem autorskich praw majątkowych i osobistych do wszystkich fotografii jest Mateusz Buczel.

Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie fotografii bez zgody autora. Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania materiałów tu zawartych przez osoby do tego nieuprawnione, będą skutkowały przekazaniem sprawy na drogę sądową i dochodzeniem należnego wynagrodzenia.

Informuję iż komercyjne wykorzystanie zdjęć zawartych na tej stronie jest płatne. W celu uzyskania oferty komercyjnego wykorzystania zdjęć w zakresie materiałów drukowalnych (okładki płyt, bilety, plakaty itp), promocji w internecie czy innych polach eksploatacji – proszę o kontakt.